Werkbeschrijving

Het keramisch werk van Job Heykamp voldoet aan alle voorwaarden die gelden voor traditioneel gebruikskeramiek. De vormgeving is degelijk en voorspelbaar: vazen, bolvormen, kommen, dekselpotten en schalen. De aantrekkingskracht schuilt, naast de vorm, in de huid van het werk; het ruwe oppervlak van de verschillende lagen houtasglazuur en de engobes, de aardegebonden tinten, suggereren dat het gaat om oude bodemvondsten. De “grafische” motieven en patronen zien er gehavend en primitief uit, waardoor de indruk gewekt wordt dat de gebruikskunst afkomstig is uit oude culturen. De oerbeleving die daardoor wordt aangewakkerd sluit aan bij religieus/mystiek besef. De beelddragers fungeren in de meest letterlijke zin als drager van emoties en ervaringen. Emoties die niet met artistiek geweld worden afgedwongen maar bijna vanzelfsprekend voortvloeien uit de toonzetting van het werk.
(uit: Meppeler Courant, P.vd Lucht, 21-11-2005)

“Naast een ode aan het ambachtelijke is het míjn poging om aan te tonen dat, in weerwil van de heersende tijdsgeest, het gebruik van oude vormen niet aan kracht hoeft te verliezen.Hiermee verkies ik de confrontatie met de welig tierende vooroordelen rondom de (gedraaide) potvorm.”
Job Heykamp